Naše firma nabízí tyto služby:

  PCO (pult centrální ochrany):

 •  
 • připojení na PCO se stálou obsluhou a vlastní zásahovou jednotkou
 • možnost bezdrátového spojení (GPRS, GSM,vlastní radiová síť)
 • vyhodnocení poplachových a poruchových informací ze střeženého objektu, možnost detekce úniků kouře, plynů nebo vody
 • dohled nad přístupem do objektu
 • dohled nad aktivací EZS
 • zákrok zásahové jednotky do 5-ti minut
 • možnost tísňového volání s následným zákrokem zásahové jednotky a to i při deaktivaci systému.

  Fyzická ostraha:

 •  
 • strážní služba v průmyslových objektech
 • strážní služba ve správních budovách
 • ostraha majetku a osob v hotelech, obchodech, čerpacích stanicích apod.
 • ostraha při specifických akcích (aukce, rauty, výstavy apod.)
 • ostraha chatových oblastí
 • ostraha obytných zón
 • ostraha lesů a rybníků.

  Ochrana osob:

 •  
 • ochrana důležitých osob
 • ochrana ohrožených osob
 • preventivní doprovody osob
 • rozbor bezpečnostní situace a rizik

  Montáž EZS (elektronických zabezpečovacích systémů)

 •  
 • prohlídky a bezpečnostní posouzení objektů
 • návrhy EZS
 • dodávky a montáž EZS
 • servis EZS
 • připojení na PCO (pult centrální ochrany)
 • dodávka a montáž dočasných nástrahových EZS
 • návrhy kamerových systémů
 • dodávka a montáž kamerových systémů
 • dálkový dohled pomoci kamerových systémů

  Detektivní služby:

 •  
 • prověrky obchodních partnerů
 • prověrky zaměstnanců
 • pátrání po osobách
 • zjišťování důležitých skutečností pro soudní spory či trestní oznámení
 • pátrání po majetku dlužníků
 • pátrací a preventivní činnost v obchodních domech
 • doručování těžko doručitelných písemností

  Pořadatelská činnost (zajištění ochrany osob
  a majetku):

 •  
 • kulturní akce
 • společenské akce
 • sportovní akce

Bezpečnostní agentura:
Cobra Security s.r.o.
Spodní 1, Praha 5 - Lahovice
psč. 159 00
středisko Strakonice
Volyňská 157, Strakonice
psč. 386 01
tel: + 420 383 388 079
tel: + 420 602 118 635
 
 
 
 
 
©2013